Накрышные единицы с противоточным рекуператором

Датa: 6.12.2006
Автор:
С октября 2006г. расширилось предложение уникальных единиц DUPLEX-S даже о накрышный вариант в отложном исполнении.
Одновременно это новое накрышное отложное исполнение сделалось возможным даже у единиц с крестообразным рекуперативным обменником. Преимуществом этого решения является виброустановочная низкая высота единицы.

Od října 2006 byla rozšířena nabídka unikátních jednotek DUPLEX-S i o nástřešní variantu v ležatém provedení.
Současně bylo toto nové nástřešní ležaté provedení umožněno i u jednotek s křížovým rekuperačním výměníkem. Výhodou tohoto řešení je pohledová nízká výška jednotky.