Собственикът на софтуера го разпространява при следното лицензионно съгласие.

При притежание, използуване или копиране на софтуера Вие се съгласявате да прочетете и разберете лицензионното споразумение и ще вземете предвид следните условия: